Åretomboende i Vintergatan

Det blir permanentboende vid Vintergatsfjärden, Idenor, trots att Länsstyrelsen Gävleborg är emot. Länsstyrelsen driver inte frågan vidare. I september beslutade byggnadsnämnden att ändra detaljplanen, så den tillåter permanentbebyggelse vid Vintergatsfjärden.

Området runt Vintergatsfjärden i Idenor, nordöst om Iggesund, är fritidshusområde. Allt fler bosätter sig permanent i fritidhus, både här och i typiska fritidshusområden på Hälsingekusten som Mellanbyns fritidsområde, Fjäle, Långvinds fritidsområde och en rad fritidsområden på Söderhamnskusten.

Länsstyrelsens invädning var att ökat permanentboende ökar belastningen på miljön. Länsstyrelsen efterlyste en fullödig miljökonsekvensbeskrivning, som den anser att kommunen inte har gjort. Länsstyrelsen kommer dock inte att ta upp byggnadsnämndens beslut för prövning enligt plan- och bygglagen.

Jörgen Bengtson