Förarbevis för vattenskoter

Äntligen ser det ut att bli körkort och åldersgräns för vattenskotrar. Riksdagen tog i dag principbeslut om detta i form av ett så kallat tillkännagivandet, som går vidare till regeringen för hantering.

Riksdagens vill införa förarbevis och åldersgräns för vattenskotrar, eftersom sjövett och förståelse för hastigheter är för dåligt bland vattenskoterförarna.

Bakgrunden till beslutet är två motioner, från Hans Hoff (S) och Roland Utbult (KD). Riksdagens trafikutskott säger i sitt betänkande, som riksdagen i dag biföll, att vattenskotrar orsakar flera problem. Det kan vara buller, störning av fågellivet och fortkörning till fara för andra. Därför vill riksdagen ha krav på förarbevis så snart det går.

Förra sommaren såg det ut att komma en proposition om förarbevis för vattenskotrar. Långvind.com skrev om detta under rubriken Körkort för vattenskoter (16 augusti 2014).

– Vår ambition är att införa någon form av kompetenskrav, förarintyg eller förarbevis motsvarande ungefär det som finns på snöskotrar i dag, sa David Eriksson, politiskt sakkunnig (C) på Näringsdepartementet, i mitten av augusti.

Men av något skäl blev det stopp i maskineriet.

I december 2013 föreslog Havs- och vattenmyndigheten (HAV) att regeringen skulle slopa vattenskoterförordningen och i stället införa krav på behörighetsbevis samt åldersgränser för snabba farkoster till sjöss.

En fjortonåring, som inte får köra moped, får i dag köra vattenskoter med toppfarter på cirka 120 kilometer i timmen. Det finns varken åldersgräns, storleksgräns eller förarbeviskrav för vattenskotrar.

Vattenskoter_201

De flesta motordriva fordon – som moped, motorcykel, traktor, bil, lastbil, snöskoter, större fritidsbåtar och fartyg i yrkestrafik – har åldersgräns och någon form av körkortskrav. Vattenskoter är i stort sett enda motordriva fordon – förutom åkgräsklippare – utan ålders- eller körkortskrav. Allt talar för att vattenskoterföraren får krav som alla andra förare av motordrivna fordon, utom då gräsklipparen.

Flera myndigheter har stor hjälp av vattenskotrar, bland andra kustbevakningen (bilden), polisen och räddningstjänsten. För dem är ökad reglering inget problem, utan en fördel, med mindre utryckningar för att ta hand om nödställda eller ta fast fartdårar.

Jörgen Bengtson
Foto: Kustbevakningen