Ökad kustbevakningskoll i Hälsingland

Kustbevakningen har ökat bevakningen och kontrollen av fritidsbåtar längs Hälsingekusten och Norrlandskusten i övrigt. Kustbevakningen har, med start under midsommarhelgen, trappat upp verksamheten med olika typer av båtar och ökad bemanning.

Kustbevakningen vill framför allt komma åt sjöfylleri och olaglig vattenskoterkörning. Det senare är ett växande problem; många vattenskoterförare känner inte till – eller struntar i – de hårda villkor som gäller för vattenskotrar: De får bara köras i farled och körvägen ut till farled måste ske närmaste vägen och med rejält begränsad hastighet.

Tidigare kunde Kustbevakningen bli akterseglad av snabba båtar och båtar på grunt vatten. Sedan några år har Kustbevakningen även racerbåtar och vattenskotrar, vilket ger större flexibilitet.

En annan nyhet är att Kustbevakningen från och med denna sommar har fått ungefär samma befogenhet och utrustning som sjöpolisen. Kustbevakningen kan nu ta utandningsprov på misstänkta sjöfyllerister, gripa misstänkta fyllerister, utreda brott och inleda förundersökning.

Jörgen Bengtson