Svårt stoppa vattenskotrar

Europeiska Unionen (EU) lägger hinder i vägen för att Sverige ska kunna få bukt med vattenskotrar, som kör där det är förbjudet. I dag är det bara tillåtet att köra vattenskoter i allmän farled, närmaste väg till farled och i eventuella andra områden som länsstyrelsen anvisat.

Många vattenskoteråkare struntar i både detta och fartbegränsningar. Det märker badande och båtfolk av i Hälsinglands skärgård och på många andra ställen i Sverige.

I juni blev en kvinna svårt skadad av en vattenskoter i Mälaren. Under sommaren kommer täta rapporter om problem med vattenskotrar.

Det har visat sig svårt att i praktiken tillämpa förbudet mot vattenskoter utanför farled. Vattenskoterförordningen är ett slag i luften. Förare som bryter mot bestämmelserna riskerar inget straff.

– Kustbevakning och åklagare har valt att inte ingripa efter att det kommit några domar att det strider mot EU-bestämmelser att begränsa vattenskoterkörningen så mycket som man gjort i Sverige, säger Magnus Lindskog, jurist på Länsstyrelsen i Skåne, i en intervju med Sveriges Radio Kristianstad förra månaden.

Vattenskoterförordningen tillåter bara vattenskotrar i allmänna farleder och områden som respektive länsstyrelse har anvisat. Problemet med vattenskoterförordningen är att det är svårt att fälla någon för brott mot förordningen. Därför har nu Havs- och vattenmyndigheten (HAV) fått i uppdrag av regeringen kartlägga olägenheter från vattenskotrar. HAV ska också föreslå lagändringar för att komma tillrätta med problemen.

Förra året slog sjöpolisen larm. Den vill införa åldersgräns och andra regler för säkerhet. Polisen slog larm mot bakgrund av att vattenskotrarna har blivit både mer kraftfulla och populära. Tillsammans blir detta en farlig blandning, när allt fler kör allt snabbare vattenskotrar – dessutom utan åldersgräns. En fjortonåring, som inte får köra moped, får köra vattenskoter med toppfarter på långt över 100 kilometer i timmen.

I Gävleborgs län gäller stränga regler för vattenskoter, som alltså i praktiken inte betyder något. Vattenskoter får bara köras i allmänna farleder, som är utpekade av Sjöfartsverket. På Hälsingekusten handlar det om exempelvis följande vattenvägar: farled 635 Otterhällan–Vitgrundet, farled 639 Kråksundet–Enbärsskär och farled 640 Iggesund–Agön.

Länsstyrelsen i Gävleborg fattade 2006 dessutom följande beslut om vattenskoteråkning:
• Det får vara högst 600 meter från sjösättningsplats till vattenskoterfarled.
• Man måste välja kortaste vägen från sjösättningsplats till vattenskoterled.
• Högsta hastighet vid färd till vattenskoterled är åtta knop.
• Det är förbjudet att åka genom allmänna badplatser, naturreservat och Natura 2000-områden.

Frågan är nu vad HAV och ytterst Sveriges regering och riksdag kan göra åt det växande vattenskoterproblemet. EU-lagar och EU-rätten står över svenska lagar och svensk rätt, och EU accepterar inte Sveriges hårda reglering av vattenskotrar. Det återstår att se om HAV hittar någon väg ur problemet.

Jörgen Bengtson