Fyrpersonal på nätet

Hälsingland har aldrig haft någon bofast befolkning på sina skärgårdsöar som en följd av städernas fiskarbefolknings rätt till fiske. Under en historisk parentes har ett fåtal öar haft fyr-, lots- och skolpersonal. Nu är en stor del av fyrpersonalen sökbar på nätet tack vare Svenska fyrsällskapet.

Fyrsällskapet började 2008 att dokumentera fyrpersonal, vilken fyr (eller fyrskepp) de tjänstgjort på samt vilken befattning och tid de tjänstgjort. Där det har varit möjligt, har Fyrsällskapet också dokumenterat fyrpersonalens föräldrar, makar och barn. Denna omfattande dokumentation gör det möjligt att följa fyrsläkter, som ibland sträckt sig över flera generationer. De flesta fyrvaktare kom från lots- och fyrsläkter eller så hade man varit till sjöss eller i militärtjänst. Ganska få kom från inlandet.

– Vi uppskattar att totalt cirka 6 000 personer genom tiderna har jobbat på fyrplatser/fyrskepp och att kanske ytterligare 20 000 anhöriga kommer att registreras, berättar projektledare Maria Elsby på Svenska fyrsällskapets webbplats, www.fyr.org.

Hon har jobbat ideellt med detta, liksom ytterligare några personer.

När Fyrsällskapet hade premiär för sin webbaserade tjänst den 5 oktober 2011, var väst- och sydkusten praktiskt taget klara. Sedan har man arbetat vidare med övriga distrikt. Fyrsällskapet hoppas att fyrsläktingar och andra intresserade ska hjälpa till med kompletteringar.

Uppgifterna är hämtade vid besök på olika arkiv i Göteborg, Lund och Stockholm samt pastorsexpeditioner och bibliotek. De har också använt olika befolknings- och dödboksregister, Sjöfartsverkets matriklar, uppgifter från anhöriga och internet.

I dag omfattar registret drygt 5 000 personer, som alla är sökbara på webbplatsen www.fyr.org.

Den som vill bidra med uppgifter kan höra av sig till Maria Elsby på e-post maria.elsby@telia.com, telefon 0523-221 39 eller postadress Terrassvägen 3, 451 78 Fiskebäckskil.

Jörgen Bengtson