Havsnära villatomter i Hudik

Tio till tolv villatomter i havsnära läge i Hudiksvall. Det blir sannolikt resultatet av en planändring, som gör att området Parkhyllan i Åvik får ändrad planbestämmelse från flerfamiljshus till enfamiljshus.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit tidigare om planerna för Parkhyllan, där KB Håstaholmen planerade för attraktiva bostadsrätter, men där intresset inte var tillräckligt stort: Inga nya villahavstomter (7 november 2012) och Havsnära villatomter på gång (17 oktober 2012).

Nu gör tekniska nämnden en ny framstöt för att ändra planbestämmelserna och öppna för villatomter. Tidigare sa byggnadsnämnden nej. Nu har den svängt. Dock kommer det att ta fler år innan de första villorna börjar byggas.

Jörgen Bengtson