Havsnära villatomter på gång

Hälsingekusten får sannolikt en grupp havsnära villatomter i anslutning till det gamla sågverksområdet Håstaholmen i Hudiksvallsfjärdens inre del. Tidigare planer på att bygga fem flerfamiljshus med bostadsrätter i området Parkhyllan, Åvik, fick för få intressenter. Därför är markägaren, KB Håstholmen, intresserad av att sälja området för annan bostadsexploatering.

Kommunens dominerande bostadsbolag, AB Hudiksvallsbostäder, är inte intresserat av att köpa marken för att bygga flerfamiljshus.

Hudiksvalls kommun vill däremot köpa marken, ändra detaljplanen till småhus och erbjuda tomterna till dem som står i kommunens tomtkö. Det skulle ge kommunen ett antal nya, attraktiva småhustomter med havsutsikt.

Innan det blir någon markaffär, måste plan- och byggnadsnämnden göra en planändring, från flerbostadshus till småhus. När planändringen är klar, kan tekniska förvaltningen köpa området och börja omvandla det till småhusområde. I planerna ingår också att förse området med ett brygga för tio till femton båtar.

Jörgen Bengtson