Muddring i Skålboviken

Muddring stundar  sannolikt på Hälsingekusten utanför Hudiksvall. Fastighetsägare i inre Skålboviken, norra Hudiksvallsfjärdens inre del, har ansökt hos Länsstyrelsen Gävleborg om muddring i inre Skålboviken.

Fastighetsägarna har skickat förfrågan om muddring till Norrhälsinge miljökontor, som därmed får yttra sig till Länsstyrelsen.

Skålbo är, jämte Malnbaden, ett område som växer som bostadsområde i Hudiksvalls havsnära utkant. Malnbaden blev 2010 tätort. I dess utkant mot nordöst växer Skålbo, där allt mer av dem gamla fritidshusbebyggelsen blir permanentbebyggelse. Därmed växer också trycket på att få fungernade bryggor och möjligheter att angöra med båt.

Jörgen Bengtson