Licensjakt på säl?

Den kraftigt ökade sälstammen och skadorna som följer på fisket, gör att Naturvårdsverket är positiv till licensjakt på säl.

– Ett stort fall framåt, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Jägareförbundet, till tidningen Skärgården (27/6 2013).

Tidigare i år fick Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HAV) i uppdrag att utreda frågan om licensjakt på säl. I dag är enbart skyddsjakt tillåten, men bara en mindre del av kvoten skjuts upp.

Skyddsjakt syftar till att ta bort enstaka sälar som orsakar problem. Licensjakt syftar till att reglera hela stammen. Om staten tillåter licensjakt på säl blir säljakt liktydigt med älgjakt.

Naturvårdsverket skickar i sommar en skrivelse till regeringen om regeländring. Daniel Ligné tror att den går igenom.

I Hälsingland är sälarna ett växande problem. Utebliven jakt att gjort att sälen förlorat rädslan och respekten för människan.

Jörgen Bengtson