Få nya skärgårdsområden

Det blir många strandnära lägen som kommun och stat öppnar för bebyggelse i Hälsingland – men få av dem är längs kusten och på öarna. Förslaget till LIS-områden i Hudiksvalls kommun, där LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, omfattar 33 lägen. Av dessa är 15 skärgårdslägen, färre än i tidigare förslag.

Möjligheten att få dispens från strandskyddet är liten. Det finns sju möjliga undantag. Det sjunde skälet kom när riksdagen 2009 förändrade strandskyddet – landsbygdsutvecklingsskäl. Förslaget till LIS-områden i Hudiksvall går nu till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för beslut.

Tjänstemannaförslaget omfattar följande LIS-områden på kusten och i skärgården, från norr till söder:
• Stensön, Rogsta
• Storsand/Storsandsfjärden, Rogsta
• Skålbo, Hälsingtuna
• Halsne, Lingarölandet, Hälsingtuna
• Fäbodudden, Hölick, Rogsta
• Tunaholmen, Hälsingtuna
• Fäskär och Urö, Idenor
• Saltvik, Idenor
• Malmudden, Idenor
• Njutångersfjärdens inre del, Njutånger
• Innerstön, Njutånger
• Essvik, Enånger
• Gräsviken, Borka, Enånger
• Norrörarna, Finnicka, Enånger
• Långvindsbruk, Enånger

Efter samrådsmöten tog kommunen bort elva områden, varav tre var på kusten eller i skärgården: Örarna, Kolarviken och Fjäle. Fyra nya förslag till LIS-områden har tillkommit, varav ett på kusten: Skålbo.

Även Nordanstig och Söderhamn är inne i en process med att ta fram LIS-områden.

Jörgen Bengtson