Kustbevakningen stänger i Hudik

Det som många befarat blir av allt att döma verklighet: Kustbevakningen stänger sin station i Hudiksvall och rustar ner sjöräddning och patrullering på norra Hälsingekusten.

Det betyder också att försvaret av denna del av kusten blir sämre. Kustbevakningen är nämligen på väg in i en beredskapsorganisation.

Stationerna i Gävle och Härnösand blir kvar, men den i Hudiksvall får stryka på foten. Kuststationen i Gävle får ansvar för hela Hälsingekusten.

Hudiksvalls kommunen har agerat mot nedläggningsplanerna. Kommunen pekar på orimligheten att lägga ner stationen i Hudiksvall. Det skulle försämra sjöräddning och insatstider vid miljöolyckor. Det finner kommunen orimligt mot bland annat bakgrund av att Hudiksvall har den största och mest omfattande skärgården mellan Öregrund och Höga kusten.

Bakgrunden till beslutet är att Kustbevakningen går med kraftigt underskott. Det fattas 133 miljoner från och med 2015. På tisdagen varslade Kustbevakningen sex anställda i Hudiksvall om uppsägning.

Kustbevakningen är en kombination av polis, räddningstjänst och militär. I Kustbevakningens uppdrag ingår gränskontroll, sjöräddning, oljebekämpning, nykterhetskontroll, fiskeri- och jaktövervakning. Kustbevakarna har långtgående befogenheter. De kan till exempel preja, stoppa och borda fartyg.

Dessutom utför Kustbevakningen uppdrag åt polis, länsstyrelser och Havs- och vattenmyndigheten.

Kustbevakningen har 25 i dag kuststationer i Sveriges och en flygkuststation. Kuststationerna i Norrland är Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå och Luleå.

Jörgen Bengtson