Kattvikskajen för evigt

Kattvikskajen i Hudiksvall kommer – om inte för evigt – under mycket lång tid att bli en växande stadsdel i Hudiksvall. Kommunstyrelsen har i total politisk enighet ställt sig bakom ett förslag att göra det gamla hamn- och sågverksområdet till två nya stadsdelar.

De två stadsdelarna får ett unikt läge vid Hudiksvallsfjärden och havet. Området ska bli en trädgårdsstad med två kärnor sammanbundna av gång- och cykelvägar mot havet och en hamnallé mot järnvägen.

Den norra delen omfattar Kattvikskajen och den mark som till stor del är kommunal. Den södra delen, med bron till Håstaholmen som epicentrum, ägs av KB Håstaholmen, som kommunen inte har något avtal med. Förra året flaggade dock KB Håstaholmen för att bolaget ville sälja södra delen av Kattvikskajen, som gränsar till den kommunala delen av kajen.

De två nya stadsdelarna ska i första hand rymma bostäder men också företag, parker och andra grönområden. Området ska fånga essensen av det ”hudiksvallska”. Planförslaget lyfter vikten av att utveckla Hudiksvalls karaktär, som ska genomsyra området och göra det attraktivt.

Hudiksvall är en liten kommun för det stora område som ska exploateras. Det kommer sannolikt att kosta över 100 miljoner kronor bara att ställa i ordning den kommunala marken genom pålning, annan grundförstärkning, markberedning, plantering och liknande. Bostadsutbyggnaden kommer att pågå i många årtionden, för att en liten stad som Hudiksvall ska kunna svälja alla nya bostäder. Då är fördelen att lokaliseringen gör pendling möjlig, med järnväg och buss inpå knuten.

Kattvikskajens och Håstaholmens framtid har funnits på kommunens planeringsbord sedan 1980-talet. I november 2012 var politikerna överens om framtiden för området, men sedan sprack överenskommelsen. Varför ska vi tro att det blir som planerat den här gången?

– Det här måste vara trovärdigt för allmänhet och för investerare. Och det måste hålla över inte bara en, utan många mandatperioder, säger kommunalråd Jonas Holm (M) i en kommentar i Hudiksvalls Tidning (7 juni 2014).

Den fördjupade översiktsplanen över Västra hamnen går nu ut på remiss.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Kattvikskajen, Håstaholmen och andra hamnområden som är berörda, förutom artiklar om Kattvikskajen som årlig loppmarknad: Bostäder vid Köpmanberget (15 mars 2014), Camping på Kattvikskajen (16 december 2013), Havsnära tomter i Hudik (4 december 2013), Plan klar för Östra hamnen (4 oktober 2013), Håstaholmen vill sälja Kattvikskajen (27 augusti 2013), Havsnära villatomter i Hudik (28 juni 2013), Oklar kajutveckling (10 juni 2013), Hamnstråk snart verklighet (17 maj 2013), Havsnära boende i Hudik (21 december 2012), Bostäder i Hudiks hamn (10 november 2012), Överens om Kattvikskajen (9 november 2012), Inga nya villahavstomter (7 november 2012), Havsnära villatomter på gång (17 oktober 2012), Hudik får havsnära stadsdel (10 oktober 2011).

Jörgen Bengtson