Hudik får havsnära stadsdel

Hudiksvall ser ut att få en havsnära stadsdel nedanför Köpmanberget på Hudiksvallsfjärdens norra sida. Därmed skulle Hälsingekusten få ett mycket attraktivt bostadsområde. Enda hinder i vägen är gammal kletig eldningsolja.

Inne i Köpmanberget finns nämligen två stora bergrum med oljerester. Bergrummen – som är 200 meter långa, 18 meter breda och upp till 30 meter höga – byggdes efter oljekrisen 1972–1973. Då var Hudiksvall, liksom resten av Sverige, starkt beroende av olja för uppvärmning.

Olja är sedan länge uppeldad, men det finns ett decimetertjockt lager olja kvar i bergrummen, som ligger under havsytan. Nu ska Tekniska förvaltningen undersöka oljan i berget och föreslå saneringsåtgärder.

Om oljehanteringen går bra kommer Hudiksvalls stad med största sannolikhet att få en ny, havsnära stadsdel. Här kommer de boende att kunna få egen båtplats och ha havet några meter bort. Köpmanberget finns med i den fördjupade översiktsplan, som kommunen håller på att ta fram.

– Det är inga bekymmer alls i dag, svarar kommunens tekniska chef, Jan Kroppegård, på Hudiksvalls Tidnings fråga i dag om det finns några hinder mot att bygga bostäder med gamla föroreningar i bergrummen.

Jörgen Bengtson