E 4:an billigare än budget

Den nya Europavägen mellan Enånger och Hudiksvall inte bara höll budget; den blir till och med något billigare än planerat.

Nya E 4:an kostade cirka 650 miljoner kronor. Själva vägbygget går på 450 miljoner kronor; i det ingår beläggning, broar, schaktning av jord- och bergmassor och grundförstärkning. Resterande 200 miljoner kronor är kostnader för bland annat projektering, mark, omdragning av ledningar och arkeologiska utgrävningar.

Hudiksvalls kommun stod för 30 miljoner kronor, för att säkra att det blev en fyrfältsväg, i praktiken en bantad motorväg.

Nya E 4:an öppnade i onsdags. Då återstod bara en del mindre arbeten längs vägsträckningen, inget som berörde själva vägen.

Vägbygget ser ut att kosta någon miljon mindre än budgeterat, enligt gårdagens Hudiksvalls Tidning.

Stora infrastrukturprojekt brukar ofta kosta mer än budgeterat. Men så är alltså inte fallet med den 24 kilometer långa vägen, där 22 kilometer är fyrfältsväg, mellan Enånger och Hudiksvall.

Vägbygget har dessutom följt tidsplan. Det tog knappt fyra år att bygga vägen.

När dåvarande Vägverket 2007 beslutade att börja projektera nya E 4:an, var den en efterlängtad väg som funnits på ritbordet sedan nästa 50 år. Gamla E 4:an mellan Enånger och Hudiksvall hörde till en av Sveriges 100 viktigaste och mest olycksbelastade vägar, enligt Vägverket. Syftet med den nya vägens var ”att förbättra trafiksäkerheten, öka framkomligheten och minska trafikens påverkan på boendemiljön”.

Nu är detta förverkligat, med hjälp av 17 broar, 4 trafikplatser, 38 kilometer vägräcken, 55 kilometer viltstängsel, 500 000 kvadratmeter asfaltsbeläggning och 1 950 000 kubikmeter jord- och bergschakt.

Jörgen Bengtson