Överens om Kattvikskajen

Politikerna i Hudiksvall är överens om att Hudiksvalls tidigare inre hamnområde, Kattvikskajen, ska bli ett område med bostäder, hotell, arbetsplatser, kafé och rekreationsmöjligheter.

Exakt hur det stora hamnområden söder om Möljen ska gestaltas är inte klart. Det ska en detaljplan visa. Arbetet med att ta fram en detaljplan för detta attraktiva område i Hudiksvallsfjärden innersta del ska börja omedelbart.

Kommunstyrelsen tog detta oväntade beslut på torsdagen sedan oppositionen föreslagit Kattvikskajen som extra ärende på kommunstyrelsen. Efter adjungering blev alla partier överens om att snarast starta planarbetet. Majoritetspartierna har tidigare velat göra en översiktsplan, innan man skulle gå vidare med detaljplan.

Kommunen har i minst 15 år – allt sedan Hudiksvall upphörde att vara en hamnstad – funderat vad den ska göra av Kattvikskajen. I framtiden kan vi se fram mot bland annat attraktiva flerfamiljshus, kafé, hotell och kontor på Kattvikskajen.

Jörgen Bengtson