Bostäder i Hudiks hamn

Hudiksvall går vidare med arbetet att utveckla östra hamnområdet. I torsdags sade kommunstyrelsen ja till ställa ut en fördjupad översiktsplan för området.

Nedanför Köpmanberget, som är en del av gamla hamnområdet, blir det bostäder, enligt planerna.

I området Varvet – som tidigare varit aktuellt både för kontor, handel och bostäder – talar kommunen nu bara om kontor och handel.

I inre hamnen blir det rivning av gamla tullmagasinet, för att ge plats åt en restaurang. Alternativt att göra om magasinet, som är beläget väster om tullhuset, till en museifilial, är inte aktuellt. Hälsinglands museum får söka annat utrymme för sin båtsamling. Hälsingekusten.se har tidigare skrivit om detta, Förråd blir museum?

Nästa steg i planarbetet är en detaljplan, som i detalj talar om vilka byggnader och verksamheter som är tillåtna i ett område. En detaljplan är, till skillnad från en översiktsplan, juridiskt bindande.

– Så fort utställningen är klar, kan vi börja med detaljplanearbete för att bygga bostäder nedanför Köpmanberget, framför allt flerfamiljshus, gärna i form av terasser, säger Håkan Rönström, tekniska nämndens ordförande, i dagens Hudiksvalls Tidning.

Hälsingekusten.se har haft flera artiklar om havsnära boende nedanför Köpmanberget, bland annat Kontor vid havet och Hudik får havsnära stadsdel.

Jörgen Bengtson