Förråd blir museum?

Förrådsbyggnaden i Hudiksvalls inre hamn, som kommunen vill riva för att ge plats åt en restaurang, kanske blir ett sjöfartsmuseum sommartid.

Det är åtminstone vad Hälsinglands museum vill. Museet har båtar, som skulle kunna ge Hudiksvall ett marint museum.

Museichef Gunilla Stenberg förordar att det så kallade cementmagasinet – ett  förråd som tekniska förvaltningen har på kajen mellan Tullhuset och Möljen – blir en filial till Hälsinglands museum.

Turistchef Annika Bergström gör tummen upp för ett båtmuseum i hamnen, även om hon inte binder sig för vilken byggnad som ska husera båtsamlingen.

Förrådsbyggnaden kallas också för tullmagasinet. Det är en enkel byggnad, uppförd på 1940-talet, då Hudiksvalls hamn ännu var en införselhamn. Därför tycker museet att byggnaden skulle passa bra för att bli utställningslokal för museets båtar och artefakter kring hamn, båtbygge, fiske och sjöfart.

Hälsinglands museum har åtta båtar i sin ägo: stor skötbåt från 1800-talet, två stora fiskebåtar utställda i fiskemuseet i Borka, en norrbosnibb utställd i Långvindsbruk, tre stockbåtar från bronsålder till medeltid och en sälbåt från 1800-talet. Till detta kommer fiskeredskap, sjöutensilier och fotografier.

Kommunens planer för magasinet är att riva det och ge plats för en restaurang. Långvind.com skrev om detta för första gången den 1 oktober 2011, Ny havskrog i Hudik?

Kommunen anför som skäl för rivning att huset är av dålig kvalitet. Museet tycker att hamnmagasinet har ett kulturhistoriskt värde betingat av ”miljön och den historia som berättar om hamnen och den en gång livliga verksamhet som bedrevs där”.

Historikern Jan-Olov Nyström skriver i en inlaga till kommunstyrelsen, att byggnaden är värd att bevara just för att den är en enkel byggnad, som man sällan bevarar när man koncentrerar sig på att spara praktbyggnader. Dessutom påminner han om att byggnader som sägs vara i dåligt skick inte behöver vara det och hänvisar till gamla stationshuset, som nu är upprustat och åter taget i bruk.

Hur det går med hamnmagsinet återstår att se. Kommunstyrelsen vill att andra förvaltningar yttrar sig innan den tar ställning.

Jörgen Bengtson