Bostäder vid Köpmanberget

Hudiksvalls kommun gör tummen upp för flerbostadshus nedanför Köpmanberget i Östra hamnen i Hudiksvall. Kattvikskajen får vänta. Här blir det istället aktuellt med kontor och andra kommersiella lokaler.

Beskedet kom från kommunstyrelsen i torsdags, efter en holmgång mellan majoritetspartierna (C-M-MP-KD-FP) och oppositionen (S-V). Vänsteroppositionen ville satsa på enbart Kattvikskajen. Majoritetspartierna ville göra både och, men med bostäder nedanför Köpmanberget.

AB Hudiksvallsbostäder (ABHB) begärde för en tid sedan markanvisning väster om Köpmanberget. Bolaget är intresserat av att bygga två höga punkthus i skyddat läge med havsutsikt. I kommunens översiktsplan är området avsatt som bostadsområde. Det måste dock till en detaljplan, för att ABHB ska få bygga. Om och när en sådan plan kommer är oklart. Efter torsdagens besked i kommunstyrelsen verkar det dock sannolikt att ABHB får bygglov.

Kommunstyrelsen tog den 3 oktober 2013 ställning för en fördjupad översiktsplan för Östra hamnområdet. Enligt den planen ska området nedanför Köpmanberget bli både bostads- och rekreationsområde. Kommunen öppnar för bostäder av varierat slag: flerfamiljshus, radhus och terrasshus.

Jörgen Bengtson