Öppning för fet fisk?

Kan annat sätt att fiska och bereda fet fisk från Östersjön minimera miljögiftet dioxiner i fet fisk som lax och strömming?

Ja, kanske. Ett nytt forskningsprojekt har gett sig i kast med saken. IVL Svenska Miljöinstitutet och kustfiskare från Norrlandslänen har startat ett projekt, som syftar till att optimera fiske och beredning, så att innehållet av bland annat dioxiner i fisken blir så liten som möjligt.

Dagens kostråd för fet fisk från Östersjön, lägger en rejäl hämsko på försäljningen av framförallt lax och strömming.

Dioxininnehåll i fisk varierar, dels mellan olika vävnader i fisken, dels mellan olika regioner, dels mellan årstider.

Projektet ska kritisk granska den vetenskapliga grunden för dagens restriktiva kostråd. Det finns stora hälsomässiga fördelar med att äta fet fisk och naturligtvis nackdelar i form av miljögifter. Vissa forskningsresultat tyder på att nyttan med att äta Östersjöfisk överstiger riskerna för en stor del av befolkningen.

– Om det går att finna fiske- och beredningsmetoder som minskar innehållet av dioxiner och andra föroreningar i lax och strömming bör vi givetvis göra vårt yttersta för att klarlägga detta eftersom det är en högvärdig födoresurs som kan fiskas på ett hållbart sätt, säger Magnus Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en artikel på webbplatsen Skargardsbryggan.com.

Jörgen Bengtson