Plan klar för Östra hamnen

Kommunstyrelsen i Hudiksvall tog i går ställning till en fördjupad översiktsplan för Östra hamnområdet. Området nedanför Köpmanberget ska bli både bostads- och rekreationsområde.

Kommunen öppnar för bostäder av varierat slag: flerfamiljshus, radhus och terrasshus. Till detta kommer att området nedanför Köpmanberget också ska ge plats åt rekreation och fritidsändamål. Kommunen ska också se över om det stora bergrum, som Köpmanberget ruvar på i form av tidigare oljelager, kan få en användning.

En annan förändring är att det så kallade Cementmagasinet bredvid tullhuset. Det har i flera år varit aktuellt att riva Cementmagasinet och ersätta det med en restaurang. Kommunstyrelsens beslut blev att magasinet ska fortsätta att vara vad det varit sedan i somras: ett hus för publikt ändamål (filial till Hälsinglands museum).

Den stora frågan för hamnområdet är Kattvikskajens framtid. Den är ännu inte avgjord. Den ingick inte heller i översiktsplan för Östra hamnområdet, som sträcker sig från Möljen i väst till kraftvärmeverket i öst.

Kommunens fördjupade översiktsplan går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Jörgen Bengtson