Oklart med vindkraft till havs

Den planerade vindkraftsparken med 70 verk på Storgrundet, öst om Storjungfrun, kanske inte blir av.

Hotet mot vindkraftsparken är varken tekniska problem, miljömässiga hinder eller folkliga protester, utan marknadsmässiga. De låga elpriserna gör att exploatören, tyska WPD, inte har fått investerare att satsa på projektet.

Enligt planerna ska verken vara på plats 2016. Nu har WPD flyttat fram planerna ett år, men det är fortfarande osäkert om det blir någon vindkraftspark. Senast i juni 2018 måste alla verken vara på plats, för då går byggtillståndet ut.

– Vi jobbar för fullt för att hitta lösningar, säger projektledare Hans Ohlsson, WSP, till Söderhamns-Kuriren i dag.

Om vindkraftsparken blir verklighet, blir den Sveriges nordligaste vindkraftspark till havs, med en samlad effekt på upp till 265 MW. Den uppskattade årliga produktionen är upp till 0,8 TWh (800 GWh), som motsvarar hushållsel för 160 000 hushåll.

Jörgen Bengtson