Storjungfrun naturreservat

Storjungfrun blir naturreservat, efter 15 års debatt och nu beslut i Söderhamns kommunfullmäktige. Det betyder att Hälsinglands två största öar, Storjungfrun och Agön, får samma natur- och kulturskydd.

Söderhamns kommun hoppas att naturreservatet ska locka fler besökare till Storjungfrun.

– Ön har egentligen allt. Fornlämningar, hamnar, en fyr och ett kapell från 1600-talet, summerar Söderhamns natur- och fiskehandläggare Andreas Håberg i dagens Söderhamns-Kuriren.

Det är möjligt att besöksnäringen kan få rejält fäste på Storjungfrun, men långtifrån säkert.

På Agön har Länsstyrelsen Gävleborgs rigida tolkning av naturreservatsbestämmelserna lagt en förlamande hand på besöksnäringen. Länsstyrelsen gör vad den kan för att stoppa utvecklingen av Agö fyrplats till vandrarhem och säger nej till kommunens önskan att ta ner träd runt övernattningsstugan i Storhamn.

En väsentlig skillnad för Storjungfrun är att Söderhamn har inrättat ett kommunalt naturreservat, där kommunen och inte länsstyrelsen har ansvaret. Det öppnar för en mer positiv utveckling på Storjungfrun, eftersom Söderhamns kommun har visat att den vill utveckla skärgårdsturismen. Det har kommunen gjort på Storjungfrun med bland annat övernattningsstugor och taxibåtstrafik.

Hudiksvalls kommun är i händerna på länsstyrelsen, som inte ger mycket utrymme för kultur- och näringsutveckling, som också ska rymmas inom ett statligt natur- och kulturreservat.

I båda fallen äger kommunen öarna, en följd av att kronan en gång i tiden tilldelade respektive stad skärgårdsöar för att försörja fiskarbefolkningen i de två städerna.

Jörgen Bengtson