Fortsatta laxrestriktioner

Livsmedelsverket fortsätter att varna för att äta vildlax från Östersjön, framför allt för gravida, trots att halten dioxin sannolikt har minskat.

Livsmedelsverket rekommenderar i dag att kvinnor i fertil ålder och barn ska inte äta vild Östersjölax mer än två till tre gånger per år.

Yrkesfiskarna vid Norrlandskusten har låtit göra egna mätningar, som visar på betydligt lägre halter av dioxin än Livsmedelsverket uppger. De anser att den vilda Östersjölaxen inte är så giftig som Livsmedelsverkets mätningar visar. Yrkesfiskarna vill därför ha ändrade kostråd.

Emma Halldin-Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket, säger till Sveriges Radio P 4 Västerbotten att gränsvärdena för dioxin i fisken är satta så pass högt att kostråden inte kommer att ändras.

– Vi vet inte hur de har tagit prover, men vi tar våra prover enligt EU-förordningen, säger hon.

Det som skiljer i proverna är att fiskarnas egna prover har en lägre fetthalt. Det vet Halldin-Ankarberg inte vad det beror på. Hon säger att fiskar har olika fetthalter beroende på årstid.

– Gränsvärdena för fisk är oerhört högt satta. Jämför man med gränsvärdena för kött, så ligger de 40–50 gånger lägre än för fisk och beror på att halterna för fisk är mycket högre, säger Halldin-Ankarberg till Sveriges Radio.

Jörgen Bengtson