Fortsatt gästhamn i Hudik

Hudiksvall står utan gästhamn sedan årsskiftet. Men nu finns ett avtal, som ger Hudiksvalls sjösportssällskap (HSSS) förnyat ansvar för gästhamnen i Hudiksvalls småbåtshamn.

Det nya avtalet har ungefär samma innehåll som det gamla. Det innebär att HSSS får ett kommunalt lån på en miljon kronor, som kommunen skriver av med 200 000 kronor per år i fem år. Under avtalstiden på fem år driver HSSS gästhamn.

Avtalet har en nyhet: HSSS ska sköta tillsynen av båtar vid solbryggan i anslutning till Möljen och informera båtar där vad som gäller.

Jörgen Bengtson