Hälsingekusten turistiskt stark

Hälsingekusten har en stark turistisk framtid. Den slutsatsen kan man dra av forskningsinstitutet Etours kartläggning av svensk naturturism, den första någonsin.

Svensk naturtursim växer och har framtiden för sig. Enligt studien från Mittuniversitetets turismforskningsinstitut Etour omsätter svensk naturturism flera miljarder kronor per år, har tydlig tillväxtpotential och består av företag som vill erbjuda naturupplevelser och bidra till en hållbar lokal utveckling. Framgångsfaktorer är skog, vatten, tystnad och tillgång till vilt och fiske, det vill säga sådant som Hälsingekusten har.

Ekoturismföreningen berättar om studien på sin webbplats under rubriken Naturturismen omsätter miljarder. Studiens viktigaste slutsatser är:

• Det som lockar mest är boende och naturguidning, främst fiske, kajak/kanot, forsränning samt vilt- och fågelskådning. Positiva faktorer är också annan turism, skogsvägar och möjlighet till svamp- och bärplockning.

• Viktigaste naturtyper är skog, sjöar och vattendrag med faktorer som vacker och storslagen natur, tystnad och tillgång på vilt. Viktiga inslag i faunan är fåglar och älgar.

• Nästan hälften av företagen anser att skyddad natur – i första hand naturreservat – är viktig eller mycket viktig för verksamheten.

• Sjuttio procent tycker att det är viktigt att bidra till en hållbar utveckling. Det är vanligast att man använder certifiering som Green Key och Naturens Bästa.

• Hälften samverkar med andra företag inom naturbaserad turism. Dominerande nationella samarbetspartner är Ekoturismföreningen, LRF och Svenska Turistföreningen.

• Högsäsong är juni–augusti. Marknaden domineras av svenska besökare. Bland utländska besökare är tyskar största gruppen, följd av danskar, nederländare och norrmän.

Studien är den första i sitt slag. Den bygger på ett representativt urval av drygt 1 800 företag över hela Sverige. Närmare 650 företag besvarade den utskickade enkäten.

Jörgen Bengtson