Havsnära boende i Hudik

Hudiksvalls kommun öppnar för ett havsnära boende som heter duga: Kattvikskajen i centrala Hudiksvall. Området ligger bara några meter från Hudiksvallsfjärdens innersta del i vad som tidigare var Hudiksvalls styckgodshamn.

Något oväntat beslutade kommunstyrelsen i november att ta fram en detaljplan för södra delen av Kattvikskajen, där man vill ha bostäder i flerfamiljshus. Nu har också byggnadsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplanen.

Ett boende med havet nästan bokstavligt vid fötterna lär locka både byggare och boende. Två bostadsföretag har redan visat intresse för att bygga flerbostadshus.

Kattvikskajen är inte enda havsnära bostadsprojekt i Hudiksvalls stad. Ett minst lika attraktivt område – lite längre från centrum men med mer skyddat läge – är området nedanför Köpmanberget. Även här finns flera intressenter.

Det är oklart vilket av de två områdena, som först kommer att bli aktuellt för bostadsbyggande.

Jörgen Bengtson