Lättnader i strandskydd?

Regeringen håller på att se över bestämmelserna för strandskydd. Naturvårdsverket och Boverket har fått i uppdrag att göra en utvärdering och översyn av tillämpning och utfall av det nya regelverk för strandskydd, som trädde i kraft 2009 och 2010. Myndigheterna är fria att föreslå ändringar.

Myndigheterna ska se över tillämpning av 7 kapitlet i 13 § miljöbalken. De ska också analysera och redogöra för vilka konsekvenserna kan bli om man inför lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag utanför högexploaterade områden.

Uppdraget innebär att myndigheterna ska kunna föreslå författningsändringar och andra åtgärder, som lättar på strandskyddet på mindre exploaterade kustområdet som Hälsingekusten och vid mindre sjöar och vattendrag, som det finns gott om i Hälsingland,

Jörgen Bengtson