Oklar kajutveckling

Vad händer med Kattvikskajen i centrala Hudiksvall? Ingen vet säkert, efter kommunstyrelsens förra sammanträde, då frågan tog en ny vändning. Tidigare var huvudspåret att kommunen skulle satsa uppemot 140 miljoner på att utveckla det gamla hamnområdet. Nu blir det maximalt tio miljoner till projektering av området.

I november 2012 verkade politikerna överens om Kattvikskajen. De gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kattvikskajen med handel, kontor, bostäder, hotell och rekreation. Nu backar den politiska majoriteten i kommunstyrelsen. Den vill först ha en fördjupad översiktsplan för hela södra hamnen, innan det blir aktuellt med en lagligt bindande detaljplan för Kattvikskajen.

Klart är att Kattvikskajens utveckling nu blir försenad. Därmed blir också det havsnära boende, som flera intressenter är villiga att bygga, försenade eller lagda på is. Om Kattvikskajens tänkta utveckling överhuvud taget blir av, i enlighet med den enhälliga kommunstyrelsens förslag från i höstas, är osäkert. I kommunens nuvarande investeringsbudget finns inte pengar för att exploatera Kattvikskajen.

Vilket steg kommunen ska ta i planarbetet med Kattvikskajen avgör ytterst kommunfullmäktige (KF), men det mesta talar för att KF går på kommunstyrelsens linje.

Jörgen Bengtson