Havsnära tomter i Hudik

Hudiksvall får nya havsnära villatomter på Parkhyllan i Åvik.

Markägaren, KB Håstaholmen, är villig att sälja marken till Hudiksvalls kommun för tre miljoner kronor. Försäljningen är villkorad av att området får en ny detaljplan, som tillåter byggnation av småhus. I dag är området planlagt för flerfamiljshus.

Parkhyllan ligger öster om Håstavillorna och kan tillföra tio till tolv villatomter i ett attraktivt område.

KB Håstaholmen planerade tidigare för attraktiva bostadsrätter i området, men intresset var inte tillräckligt stort.

Tidigare har byggnadsnämnden sagt nej till planändring. Nu har nämnden svängt.

Jörgen Bengtson