Kustorter utan framtid?

Föreningen ”Kustorternas Framtid” – en paraplyförening för Söderhamnskustens föreningar, företag och offentlig sektor – ser ut att ha gått i graven.

”Styrelsen har upphört”, meddelar styrelsen på webbplatsen www.ljusne.se, som har varit föreningens ansikte utåt.

Det märks på den innehållsrika webbplatsen att inget har hänt sedan sommaren 2013. Senaste gästboksinlägget är från 12 augusti. Under rubriken ”Framtid” är senaste artikeln daterad 21 juni. Kalendariet har gjort halt 19 juni.

Webbplatsen för Ljusne med omnejd blev verklighet våren 2010 och fick en ambitiös start. Systerwebbplatsen Hälsingekusten.se uppmärksammade www.ljusne.se i en artikel den 15 februari 2012, Ljusne på nätet.

I den berättar vi att Hälsingekustens fjärde största ort, Ljusne, finns på nätet med egen webbplats. Den skildrar Ljusne i nutid, dåtid och framtid, med fokus på nutid och framtid, har kalendariet ”På gång”, berättar om besöksmål, innehåller förenings- och företagsregister och har flitigt använd gästbok.

Föreningen satsade offensivt och utsåg trettiotalet ”Ljusneambassadörer”. Dessa är utflyttade Ljusnebor, som föreningen tror ”har intresse och möjlighet att lyfta fram Ljusne på kartan igen” och ”har ett kontaktnät, som kan vara positivt för Ljusneortens utveckling”.

Nu ser allt detta ut att vara historia. Men hoppet finns fortfarande kvar att några vill intressera sig för att driva föreningen och webbplatsen vidare.

– Har vi några som är intresserade av att engagera sig i Kustorternas Framtid i allmänhet och hemsidan i synnerhet? frågan tre ledamöter ur den tidigare styrelsen och ber intresserade kontakta Åke Englund, mobil 073-034 35 01, Marina Erikson, 070-200 46 63, eller Sten Sundqvist, 070-240 43 59.

Jörgen Bengtson