Ljusne på nätet

Hälsingekustens fjärde största ort, Ljusne, finns på nätet med egen webbplats, ljusne.se. Webbplatsen skildrar Ljusne i nutid, dåtid och framtid, med fokus på nutid och framtid. Den har kalendariet ”På gång”, berättar om besöksmål, innehåller förenings- och företagsregister och har flitigt använd gästbok.

– Vi lever i nutiden, tror på framtiden och tar hjälp av dåtiden, förkunnar föreningen Kustorternas Framtid, som står bakom webbplatsen.

Kustorternas Framtid är en paraplyförening, som arbetar för samverkan mellan föreningar, offentlig sektor och näringsliv, med fokus på framtidsfrågor för Ljusnebygden. Föreningen vill
• öka kustorternas attraktivitet och status och därmed höja livskvaliteten, locka inflyttare och turister;
• stimulera, stödja och bredda kustorternas befintliga verksamheter och nya verksamhetsetableringar;
• ge impulser till lokala utvecklingsplaner och infrastrukturer för en hållbar framtid.

Kustorternas Framtid arbetar framtidsinriktat och har därför utsett trettiotalet ”Ljusneambassadörer” – utflyttade Ljusnebor som föreningen tror ”har intresse och möjlighet att lyfta fram Ljusne på kartan igen” och ”har ett kontaktnät, som kan vara positivt för Ljusneortens utveckling”.

Ljusne.se hade premiär våren 2010.

Jörgen Bengtson