Håstaholmen vill sälja Kattvikskajen

Hälsinglands bästa havsläge för boende, Kattvikskajen i centrala Hudiksvall, kan bli helkommunalt. KB Håstaholmen, som äger södra delen av Kattvikskajen, är intresserad av att sälja sin mark till Hudiksvalls kommun, som äger huvuddelen av det gamla kajområdet.

KB Håstaholmen vill sälja den del av fastigheten Åvik 26:14, som ligger norr om bron ut till Håstaholmen. Motivet är att det skulle underlätta planeringen och exploateringen av Kattvikskajsområdet som helhet.

Tekniska nämnden beslutade i går att börja förhandla om ett eventuellt markköp. Om det blir en markaffär är det en fråga för kommunfullmäktige att ta ställning till.

Frågan är vad som händer med Kattvikskajen. Ingen vet säkert, efter turerna tidigare i år i kommunen. År 2012 var huvudspåret att kommunen skulle satsa uppemot 140 miljoner på att utveckla det gamla hamnområdet och snabbt ta fram en detaljplan för Kattvikskajen med handel, kontor, bostäder, hotell och rekreation.

Flera intressenter är villiga att bygga havsnära boende på Kattvikskajen, några meter från havet.

Kattvikskajen är dock inte enda havsnära bostadsprojekt i Hudiksvalls stad. Ett nog så attraktivt område – lite längre från centrum men med mer skyddat läge – är området nedanför Köpmanberget. Även här finns flera intressenter. Allt tyder nu på att detta område kommer först ut på marknaden.

Jörgen Bengtson