Kustbevakningen
även polis på land

Kustbevakningen, som är ett slags polis till havs, kan med början i april även agera på landbacken.

Kustbevakningen har genom en ny lag fått ökade befogenheter. Kustbevakarna kommer bland annat att kunna biträda polisen och tullen i större omfattning.

– Upptäcker vi brott till sjöss kan vi avsluta på land, säger kustbevakaren Mats Erik Nilsson till www.helahalsingland.se.

Vi är vana att se Kustbevakningen som en båtpatrullerande enhet. Men på vintern patrullerar kustbevakarna även Hälsingekusten på snöskoter.

De gör bland annat nykterhetskontroller av snöskoterförare på kusten, kontrollerar att fritidsfiskare följer regler och är redo för olika typer av räddningsuppdrag.

Den nya kustbevakningslagen, som träder i kraft 1 april 2019, ger inte bara kustbevakarna utökade befogenheter. Även polisen får utökade befogenheter till sjöss. Poliser får då rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som i dag gäller för genomsökning av fordon.

Men den största förändringen blir det nog för kustbevakarna. De kan dels avsluta ett brott på land, som de upptäcker till sjöss, till exempel följa smugglare till eventuella lager på land. Dels kan de starta förundersökning – utan att lämna över fallet till polis – av till exempel misstänkt tjuvfiske med omärkta nät.

Kustbevakningen kommer också att kunna hjälpa polisen i olika sammanhang. I stället för att till exempel skjutsa ut en polispatrull till ö, där det kanske pågår ett bråk, kommer kustbevakarna att kunna åka dit och upprätthålla ordningen, om polisen ber om deras hjälp.

För några år sedan ville staten lägga ner Kustbevakningen i Hudiksvall, men en räddningsauktion för denna och andra mindre stationer ledde till att den är kvar på Stenkajen i centrala Hudik.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit om flera artiklar om Kustbevakningen: Kustbevakningen räddad (22 augusti 2014), Kustbevakningen stänger i Hudik (5 juni 2014) och Lämnar Kustbevakningen Hudik? (21 februari 2014).

Jörgen Bengtson