Fortsatt statsstöd
till skärgårdsförening

Skärgårdarnas riksförbund (SRF), som samlar Sveriges skärgårdsorganisationer, inklusive en i Hälsingland, for fortsatt statsbidrag. Regeringen beslutade i dag att SRF får ett verksamhetsbidrag på 5 475 000 kronor under tre år, 2019–2021.

Föreningen får pengarna för arbetet med ”att verka för möjligheter att bo, verka och leva i skärgårdar samt på öar i hela landet”. SRF hade sökt bidrag på 9 225 000 kronor. Trots att SRF får mindre pengar än begärt, är ordförande Sune Fogelström nöjd med bidraget.

– Vi är glada över att vi har fått ett positivt beslut och att regeringen anser att Skärgårdarnas Riksförbund bedriver ett betydelsefullt arbete, säger han i ett pressmeddelande.

Söderhamns kust- och skärgårdsförening är enda skärgårdssammanslutning på södra Norrlandskusten, som ingår i SRF.

Av historiska skäl är Gästrikekusten, Hälsingekusten och Medelpadskusten dåligt företrädda i skärgårdssammanhang, eftersom det så kallade gävlebofisket under flera hundra år förhindrade framväxten av lokal, bofast befolkning på öarna.

SRF samlar sedan 1982 den bofasta skärgårdsbefolkningen längs Sveriges kuster och i de större insjöarna. Föreningen arbetar för en åretruntlevande kust- och skärgårdsbygd, driver gemensamma projekt för skärgårdens utveckling, stimulerar erfarenhetsutbyte mellan skärgårdsområden, påverkar politiska beslutsfattare och myndigheter i skärgårdsfrågor samt deltar i internationellt samarbete med andra ö-områden. SRF består av 14 lokala föreningar och ett ungdomsförbund, Skärgårdens unga riksförening (Surf).

SRF ingår i en europeisk sammanslutning av mindre öar, Federationen av europeiska småöar, på engelska förkortad ESIN.

År 2010 hade SRF sin årsstämma i Långvindsbruk, med Kungsgården Långvind som stod för boende, mat och konferensanläggning.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om SRF under årens lopp: ”Vi skärgårdsbor” med Söderhamns skärgård (10 januari 2018), Skärgårdsöar på Europaårsmöte (17 september 2017), Visingsö värd för ”skärgårdstoppmöte” (14 mars 2017), Lågskattat för yrkesbåtar i hamn (20 juni 2016), Skärgårdssamling får mer (7 mars 2016), Skärgården samlar (9 november 2015), Skärgårdsbryggan överlever (2 november 2015), Osäkert om ny skärgårdspolitik (14 oktober 2014), Skärgårdsstyrelse till Söderhamn (10 augusti 2014), Cykelfokus på öar (25 mars 2014), Skärgårdsbor avslutar (15 januari 2014), Skärgårdsmöte om transporter (1 mars 2013), Ökat statligt skärgårdsstöd (10 februari 2013), Ny skärgårdswebb (24 juni 2012), Skärgårdsprojekt från Hälsingland (30 mars 2011), Skärgårdsförbund till Långvind (22 augusti 2010) och Riksskärgårdsmöte till Långvind (31 juli 2010).

Jörgen Bengtson
Foto: SRF