Lågskattat för yrkesbåtar i hamn

Frågan om lågskattat bränsle för båtar i yrkesmässig trafik, verkar att vara i hamn.

Det är nu helt klart att man kan köra taxibåt och charter på lågskattat bränsle. Sedan i fredags finns nya anvisningar på Skatteverkets hemsida.

Tidigare har det lågbeskattade bränslet varit hotat av nya EU-regler och Sveriges tolkning av dessa. Riksdagens skatteutskott har dock legat på för att få en praktisk tillämpning, som gör att alla som tidigare haft lågbeskattat bränsle även kan ha det fortsättningsvis. Att det blir så är dock inte helt klart.

Skatteutskottet, Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) och Skatteverket har identifierat två huvudproblem, tolkningen av begreppen ”hyra/charter” och ”interna resor”.

Sune Fogelstrom– Efter dessa diskussioner har Skatteverket definierat att ”hyra/charter” är när någon (person eller bolag) hyr en anläggningstillgång och avtalar om just hyra av den egendomen. Låter ju som hårklyverier, men det är viktigt och bra, för det leder till att alla taxi- eller charterresor där kunden betalar för en resa, kan göras med lågskattat bränsle, skriver SRF:s ordförande Sune Fogelström (foto) på webbplatsen Skargardsbryggan.com.

– Om nu någon skulle vilja hyra ut sitt fartyg till någon och tecknar ett hyresavtal i ordets verkliga betydelse (förekommer ju rätt flitigt mellan rederier) är det avgörande vad den som hyr gör, om han kan använda lågskattat bränsle eller ej, skriver han.

Problemet med ”interna resor” kvarstår. Dessa är resor som inte kan faktureras till en specifik kund, till exempel transporter till en restaurang eller fiskodling.

– Här har vi fortfarande problem och en lagändring måste sannolikt till. Det finns ett betydande politiskt stöd för detta. Politiker från både regering och opposition sitter gärna med på dessa möten och det känns rätt bra med det stöd vi får för att reda ut en röra, som kommer från en dåligt underbyggd uppfattning, att Sverige skulle vara släpphänt när det gäller lågskattat bränsle, skriver Sune Fogelström.

Bakgrunden till det hela är att EU-kommissionen kräver att skattebefrielse måste tillämpas på samma sätt inom hela EU föra att säkerställa att det inte blir snedvriden konkurrens. Rättsfallet, som EU hakar upp resonemanget på, gäller flyg och flygbränsle. EU-kommissionen i Bryssel har föga förstående för små båttransporter, som är vanlig i Norden men inte finns i resten av EU.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft två artiklar om EU-skatteproblemet för skärgårdstransporter: EU-skatt slår mot skärgården (9 februari 2016) och EU-krokben för skärgården (25 april 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Skärgårdarnas Riksförbund