EU-krokben för skärgården

Än en gång lägger EU krokben för Sverige, i det här fallet skärgårdstrafiken. Sverige få inte längre ha skattefritt bränsle för skärgårdstrafik som vi har i dag. Den 1 juli börjar nya regler gäller. Då träder en omfattande byråkrati i kraft. Hantverkare och många andra måste börja föra logg på alla transporter de göra i skärgården avseende om transporten kan ske med skattebefriat bränsle eller inte.

Vissa transporter är även fortsatt befriade från bränsleskatt från 1 juli. Undantagen är transport av passagerare eller varor mot betalning samt transporter för offentlig sektor, frivilliga försvarsorganisationer, sjöräddning, brandövervakning, yrkesfiskare och miljö- och kulturvårdande verksamhet inom det offentligas ansvarsområde.

Problemet är alla andra sjötransporter, till exempel hantverkare och restaurangägare som själva kör varor och personal inom företaget. Den som har blandat verksamhet och använder samma båt för olika typer av transporter måste logga och deklarera varje separat transport.

Antingen fortsätter man att tanka skattefritt, efter särskilt beslut från Skatteverket, och betalar in skatt i efterhand för resor och transporter som inte är skattebefriade. Eller så kör man med beskattat bränsle och ansöker om återbetalning av skatt i efterhand.

Vilken modell man än väljer innebär den omfattande byråkrati och även osäkerhet om gränsdragningar.

Bakgrunden är att EU-kommissionen kräver att skattebefrielse måste tillämpas på samma sätt inom hela EU föra att säkerställa att det inte blir snedvriden konkurrens. Rättsfallet, som EU hakar upp resonemanget på, gäller flyg och flygbränsle. EU-kommissionen i Bryssel har ingen förstående för små båttransporter, som är vanlig i Norden men inte finns i resten av EU.

– Det blir byråkrati istället som ökar, det visar bara på hur korkat det här är. Det är så små belopp det handlar om i besparing som staten hade tänkt sig, och då är det dessutom flygverksamheten man främst vill åt, säger Bengt Almkvist, ordförande för Skärgårdarnas riksförbund, till tidningen Skärgården (23 april 2015).

Jörgen Bengtson