Fällda träd polisfall

Cirka tio avverkade träd på Hornslandet har blivit ett fall för polisen. Någon har huggit ner träd i Hölicks naturreservat.

Hölick har haft naturskyddstatus sedan 1961, först som domänreservat, från juni 1987 som naturreservat och sedan 2009 som Natura 2000-område.

Naturreservatet ligger på Hornslandets södra udde i anslutning till Hölicks fiskeläge. Reservatet har en mycket omväxlande natur. Terrängen närmare vattnet är, jämfört med den inre delen av reservatet, mer kuperad med berg i dagen. Här finns också tydliga spår av landhöjningen i form av stora klapperstensfält. Den kustnära skogen är gles och hedartad med tall som vanligaste trädslag.

Det är bland dessa speciella träd, som den okända marodören gått fram. En privatperson upptäckte avverkningen den 17 april. Nu har det blivit polissak. Förhoppningen att få någon fälld är dock liten.

SONY DSC

Länsstyrelsen ser allvarligt på avverkningen av träden, som kan vara mer än 100 år gamla. Länsstyrelsen gör cirka fem polisanmälningar per år i liknande ärenden. Få fall leder dock till åtal och ännu färre till fällande dom.

– Om man skyddar marken för all framtid, hur många träd kan man då fälla utan att det påverkar mångfalden? säger Ann Gudehn på Länsstyrelsen Gävleborg i en intervju i Hudiksvalls Tidning (25 april 2015).

I Hölick finns en av Hälsingekustens finaste havsbad. Stranden är ett stort sandfält med så kallad torrängsvegetation.

Naturreservatets östra delar har fornlämningar från bronsåldern i form av stensträngar och tomtringar från övergivna bosättningar. I de nordvästra delarna finns urbergsgrottor, som tillhör de största i världen.

Jörgen Bengtson
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg