Fri jakt på säl

Nu tar Naturvårdsverket i med hårdhandskarna mot gråsälen: fri jakt av 350 gråsälar från Norrbotten till Skåne. Skyddsjakten omfattar inte bara hela Östersjökusten, utan också ”att skyddsjakten får ske på annans jaktområde”.

– Ja, så är det, åtminstone i teorin. Men det är inte tanken med beslutet. Skyddsjakten syftar till att minska skadorna för yrkesfisket och för att göra det krävs i vissa fall att man kan jaga på annans mark utan byråkratiska hinder och utan att någon mark- och vattenägare kan hindra jakten, säger Petter Mahrs, som handlägger ärendet på Naturvårdsverket, till Svenskjakt.se.

Att minska skadorna sälen orsakar på fisket väger tyngre än ägarintresset, förklarar verket sitt beslut.

grasal

Det fria jakten får ske från stillaliggande båt med motorn igång och – under vissa tider – även i de inventeringsområden som varit undantagna från jakt.

Beslutet anger inte om jaktbytet ska fördelas på något särskilt sätt. En skjuten säl tillfaller jakträttsinnehavaren.

Naturvårdsverket har rätt att undanröja jaktgränserna. Det brukar vanligen ske i samband med skyddsjakt på stora rovdjur, men då i mer reglerad form än som nu är fallet.

Jörgen Bengtson
Foto: Svensk Jakt