Skärgårdsbryggorna redo

De kommunala bryggorna på Hälsingekusten får en rejäl översyn varje år. Efter vinterns omvårdnad, är det dags för sjösättning av bryggorna.

Hudiksvalls kommun har 19 bryggor, Söderhamn ungefär lika många och Nordanstig färre.

Nu rapporterar Skärgårdsenheten Söderhamn, som förvaltar kommunens tillgångar i skärgården, att bryggorna är på plats på följande platser: Klacksörarna, Enskär, Storjungfrun fyrhamn, Branthäll västra och Branthäll södra.

Klacksörarna, Enskär och Storjungfrun har kommunen övernattningsstugor. På Rönnskär finns Hälsingland ända skärgårdsvandrarhem. Branthäll är ett populärt utflyktsmål, som också turbåten m/s Moa trafikerar.

Under våren har skärgårdsenheten även sett över farlederna, som kommunen underhåller. Sjöfartsverket tar bara ansvar för ett fåtal kommersiella farleder.

Jörgen Bengtson