EU-skatt slår mot skärgården

EU-regler gör det svårt för alla skärgårdstransportörer att få använda lågbeskattat bränsle. Nu ryter Sveriges enda skärgårdslandstingsråd, Gustav Hemming (C), Stockholm, till i en intervju i senaste numret av Skärgården. Han ifrågasätter starkt Skatteverkets tolkning av de nya reglerna i lagen om bränslebeskattningen.

Gustav Hemming– Skatteverket gör en tolkning som verkar strida mot intentionerna i EU-direktivet. Läser man propositionen får man intrycket av att det inte var meningen att transporter av passagerare mot betalning skulle beskattas, säger Gustav Hemming (bilden) i Skärgården.

Falu förvaltningsrätt har två fall, där redare har överklagat Skatteverkets beslut.

– Vi ska bevaka frågan i riksdagen. Om de aktuella domarna går på Skatteverkets linje går det i rakt motsatt riktning mot vad vi i bland annat Stockholm Archipelago vill med sysselsättning och en levande näring i skärgården, säger Gustav Hemming.

Detta har naturligtvis samma bäring i Hälsinglands som Stockholms skärgård.

Bakgrunden är att Sverige inte längre får ha skattefritt bränsle för skärgårdstrafik, som Sverige haft under lång tid.

Både redare som driver passagerartrafik och fiskeguider, som Skärgården varit i kontakt med, anser att situationen är hopplös om beställningsresor i framtiden ska beskattas. De befarar att skärgårdens besökare kommer att försvinna.

För att få pengar tillbaka för de resor som fortfarande har rätt till skattebefrielse, ska redarna rapportera in ingående uppgifter om transporten och passagerarna, vilket de menar är omöjligt.

– De uppgifter Skatteverket nu kräver är i princip omöjliga att få ut från kunderna bland annat på grund av sekretesskäl. Är det ens riktigt att jag ska fråga ett företag vad de har för ärenden och syfte med sin resa i skärgården och vem som betalar för resan?frågar Per Eliasson i tidningen. Han kör både beställningstrafik och reguljärtrafik i norra Stockholms skärgård.

Från och med 1 juli 2015 ska redare föra en utökad körjournal, för att kunna visa för vilken typ av transport som bränslet är kopplat till.

Hälsingekusten.se har skrivit om problemet tidigare, inför den nya lagen: EU-krokben för skärgården (25 april 2015). I artikeln varnade Bengt Almkvist, ordförande för Skärgårdarnas riksförbund, för kommande EU-regler.

– Det blir byråkrati istället som ökar, det visar bara på hur korkat det här är. Det är så små belopp det handlar om i besparing som staten hade tänkt sig, och då är det dessutom flygverksamheten man främst vill åt, sa han i april 2015.

Jörgen Bengtson
Foto: Centerpartiet