Hälsingefisk till Stockholmsauktion?

Nu får Göteborg och Smögen konkurrens. Stockholm kommer också att börja med fiskauktion. Fiskare från Hälsingland är välkomna att leverera färsk fisk till enda fiskauktionen på Ostkusten. Den kommande fiskauktionen vill ta emot fisk från hela östra Sverige, Åland och Norge.

Inom ett år ska Stockholm få en egen fiskauktion. Den ska dels gynna yrkesfiskare i Östersjön och sjöar, dels minska längden på transporter; det blir helt enkel kortare transporter från auktionen till slutkund än i dag, då nästan all fisk kommer från Göteborg.

Det är ännu inte klart var fiskauktionen kommer att ske.

– Lokalen är inte spikad, men vi jobbar på det och har flera olika alternativ. Det ska finnas en fiskauktion i Stockholm till slutet av 2016 eller i början av 2017, säger skärgårdsfiskaren Mats Eriksson, som är spindeln i ett nätverk som arbetat närmare två år med att få till stånd fiskauktionen, till Stockholmdirekt.se (8 februari 2016).

Tanken är att få ett stort antal yrkesfiskare och fiskodlare att gå samman, för att som majoritetsägare driva aktiebolaget Stockholms fiskauktion.

Auktionen ska sälja fisk och skaldjur, även odlad och importerad. Kundbasen består av livsmedelsaffärer, restauranger och hotell i Mälardalen och hela östra Sverige. Det är alltså inte en auktion, som riktar sig till privatpersoner och andra slutkonsumenter.

Fisken ska komma från Östersjön, Mälaren, Hjälmaren, övriga östra Sverige samt Åland och även så långt bort som Norge.

Goteborgs fiskauktionStockholms fiskauktion blir en direkt konkurrent till Sveriges två enda stora fiskauktioner, i Göteborg och Smögen. Göteborgs fiskauktion (bilden) är Nordens näst största.

Läget nära stora kunder i Stockholm, Uppsala och Mälardalen ska leda till lägre priser för affärer, restauranger och hotell. Samtidigt ska yrkesfiskarna och odlarna få bättre betalt, då transporterna minskar och mellanhänder blir färre.

– Det finns lite för lite konkurrens om fisken i dag. Det är grossisternas marknad i dag. Vi vill att yrkesfiskarna ska tjäna mer, säger Mats Eriksson.

Stockholms fiskauktion blir i grunden en nätauktion, men fisken ska finnas fysiskt i Stockholm. Köparen ska kunna delta i auktionen via en app i mobilen eller på datorn.

Det är inte klart var auktionshuset ska ligga. Mats Erikssons och hans kolleger tittar på Stockholmsnära alternativ, där det finns kylrum i storleksordningen 1 000–1 500 kvadratmeter. Enligt Stockholmdirekt.se är Västberga, Jordbro och Årsta tre aktuella platser.

För att allt ska klaffa krävs ett visst antal yrkesfiskare som är beredda att gå in med pengar. Läger ser bra ut, enligt Mats Eriksson.

Arbetet med att få till stånd en lokal fiskmarknad i Stockholm har pågått länge. Stockholms fiskmarknad var ett projekt 2011–2012, som la grunden till en verksamhet som öppnade 8 december 2014: en fiskmarknad i Stureplansgallerian. I nästa steg får Stockholm nu en riktig fiskauktion.

Fiskmarknaden i Stureplansgallerian välkomnade fisk från en 25-milsradie från Stockholm, det vill säga Mälaren, Hjälmaren och Östersjön från Enånger i norr.

Stockholms fiskauktion hoppas kunna ta emot fisk från hela östra Sverige samt Åland och även Norge.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare haft flera artiklar om planerna på fiskauktion i Stockholm: Fiskmarknad för Östersjön (8 december 2014), Marknad för hälsingefisk (28 augusti 2014), Permanent fiskmarknad? (13 juni 2014),  Fiskmarknad för Ostkusten (1 april 2014) och Ostkusten får fiskmarknad (3 januari 2014).

Jörgen Bengtson