Fiskmarknad för Ostkusten

Den 29 mars upphörde försöket med en fiskmarknad i centrala Stockholm, som också hälsingefiskarna kunde använda sig av.

Ostkusten saknar en fiskmarknad modell Göteborg. Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) arbetar för att få en permanent fiskmarknad vid Slussen, som ska betjäna både Östersjö- och Mälaren-Hjälmaren-fiskare.

Stockholm fiskmarknad har i samarbete med Sturehofgruppen sålt fisk tisdag till lördag på Stureplan sedan den 3 december 2013. Nu uppför försäljningen för att ge plats åt ordinarie uteservering. Fiskmarknaden var ett projekt drivet av Länsstyrelsen i Stockholm.

Fisken kom från en radie på cirka 25 mil, som innefattar både Hälsinge-, Gästrike-, Upplands- och Sörmlandskusten. Men här fanns även fisk från Gotland, Åland, Mälaren och Hjälmaren. I fiskdisken fanns bland annat strömming, gädda, gös, lake, regnbåge, torsk, abborre, piggvar och flundra. För att bredda fiskmarknaden innehöll den även skaldjur från Västkusten.

– Stockholm behöver en permanent marknadsplats för närproducerade livsmedel, slår Gustav Hemming fast i ett uttalande och pekar på Slussen som lämplig plats.

– När Slussen nu byggs om och blir en attraktiv mötesplats med direkt koppling till Saltsjön och Mälaren vill vi att en permanent plats reserveras för en saluhall där det är möjligt att köpa och sälja närproducerad färsk mat som inte har mellanlandat någon annanstans i Sverige. En sådan plats kan bli ett nytt matkluster även för serveringar och foodtrucks, säger Gustav Hemming.

I dag transporteras merparten av fisken som fångas i Stockholmsregionen till Göteborg. Där säljs den på auktion, för att sedan skickas tillbaka till Stockholm. Den färska fisken var två dygn gammal, när den kom åter till Stockholm.

Gustav Hemming och Centerpartiet vill skapa en provisorisk handelsplats på Skeppsbron i Stockholm – i anslutning till Slussen – under 2015 och en permanent saluhall i området från omkring 2018.

Hälsingekusten.se har tidigare skrivit om Stockholms fiskmarknad, Ostkusten får fiskmarknad (3 januari 2014).

Jörgen Bengtson