Permanent fiskmarknad?

Innan året är slut ska Ostkusten och även Hälsingekustens fiskare ha fått en permanent fiskmarknad.

Det är Stockholms läns landstings ambition med Stockholms fiskmarknad, som också är öppen för fisk från Hälsingekusten. Tanken med Stockholms fiskmarknad är att all fisk som fångas inom en radie av cirka 25 mil från Stockholm ska gå direkt till en fiskmarknad i huvudstaden. I dag tar fisken en omväg via fiskauktionen i Göteborg.

Färre mellanhänder ska ge konsumenter och restauranger färskare fisk – och fiskarna bättre betalt.

Under vintern 2013–2014 har ett projekt i Stockholm såld fisk utanför restaurang Sturehof, som fallit väl ut. Landstinget i Stockholm har nu anslagit 122 590 kronor i miljöbidrag till ett projekt med uppdrag att etablera en permanent fiskmarknad.

– Projektet syftar dels till att få igång en försäljningsplats men också en grossistverksamhet för att kunna sälja vidare till restauranger, säger fiskaren Anders Jansson till tidningen Skärgården (12 juni 2014).

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft två artiklar om planerna för en fiskmarknad i Stockholm, som skulle omfatta Mälaren, Hjälmaren och Östersjöns fiskare cirka 25 mil norrut och söderut: Fiskmarknad för Ostkusten (1 april 2014) och Ostkusten får fiskmarknad (3 januari 2014).

Jörgen Bengtson