”Vi skärgårdsbor” med
Söderhamns skärgård

Fiskarmuseet, visning av Storjungfruns fyr, studiebesök i gamla fiskelägen på Hälsingekusten, höstprogram kring aktuella frågor och medlemstidningen Bränningen.

Det summerar Söderhamns kust- och skärgårdsförenings verksamhet de senaste fem åren. Föreningen är enda skärgårdssammanslutning på södra Norrlandskusten, som ingår i Skärgårdarnas riksförbund (SRF). I SRF:s senaste nummer av medlemstidningen Vi skärgårdsbor (nummer 4, 2017) berättar de 14 medlemsföreningarna om de senaste fem årens verksamhet.

Av historiska skäl är Gästrikekusten, Hälsingekusten och Medelpadskusten dåligt företrädda i skärgårdssammanhang, eftersom det så kallade gävlebofisket förhindrade framväxten av lokal, bofast befolkning på öarna. Enda förening från dessa tre landskap är Söderhamnsföreningen, som också organiserar fritidsboende på öarna och kustboende (permanentboende) på fastlandet.

SRF samlar sedan 1982 den bofasta skärgårdsbefolkningen längs Sveriges kuster och i de större insjöarna. Föreningen arbetar för en åretruntlevande kust- och skärgårdsbygd, driver gemensamma projekt för skärgårdens utveckling, stimulerar erfarenhetsutbyte mellan skärgårdsområden, påverkar politiska beslutsfattare och myndigheter i skärgårdsfrågor samt deltar i internationellt samarbete med andra ö-områden. SRF består av 14 lokala föreningar och ett ungdomsförbund, Skärgårdens unga riksförening (Surf).

SRF ingår i en europeisk sammanslutning av mindre öar, Federationen av europeiska småöar, på engelska förkortad ESIN.

År 2010 hade SRF sin årsstämma i Långvindsbruk, med Kungsgården Långvind som stod för boende, mat och konferensanläggning.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om SRF under årens lopp: Skärgårdsöar på Europaårsmöte (17 september 2017), Visingsö värd för ”skärgårdstoppmöte” (14 mars 2017), Lågskattat för yrkesbåtar i hamn (20 juni 2016), Skärgårdssamling får mer (7 mars 2016), Skärgården samlar (9 november 2015), Skärgårdsbryggan överlever (2 november 2015), Osäkert om ny skärgårdspolitik (14 oktober 2014), Skärgårdsstyrelse till Söderhamn (10 augusti 2014), Cykelfokus på öar (25 mars 2014), Skärgårdsbor avslutar (15 januari 2014), Skärgårdsmöte om transporter (1 mars 2013), Ökat statligt skärgårdsstöd (10 februari 2013), Ny skärgårdswebb (24 juni 2012), Skärgårdsprojekt från Hälsingland (30 mars 2011), Skärgårdsförbund till Långvind (22 augusti 2010) och Riksskärgårdsmöte till Långvind (31 juli 2010).

Jörgen Bengtson