Skärgårdsstyrelse till Söderhamn

Skärgårdarnas riksförbund (SRF) har ännu en gång valt Hälsingland skärgård för ett möte. Nyligen hade SRF:s styrelse ett sammanträde på hög höjd med en fantastisk utsikt. Styrelsen hade möte på Rönnskär, som tidigare var en lotsplats och har kvar ett lotstorn med fint mötesrum högst upp i tornet.

Lotsstationen är sedan några år ett vandrarhem anslutet till Svenska Turistföreningen (STF).

Några gånger per år håller SRF-styrelsen arbetsmöte någonstans i Sveriges vackra skärgård. Denna gång blev det Hälsinglands och Söderhamns skärgård och vandrarhemmet på Rönnskär. Förutom planering av verksamheten, fick styrelsen guidning och information om såväl Rönnskär som Söderhamns skärgård i stort.

År 2010 hade SRF sin stämma i Långvindsbruk, med Kungsgården Långvind som stod för boende, mat och konferensanläggning.

SRF bildades 1982 arbetar för en åretruntlevande kust- och skärgårdsbygd, driver gemensamma projekt för skärgårdens utveckling, stimulerar erfarenhetsutbyte mellan skärgårdsområden, påverkar politiska beslutsfattare och myndigheter i skärgårdsfrågor samt deltar i internationellt samarbete med andra ö-områden. Föreningen har en medlemsorganisation i Hälsingland,

Föreningen ger ut tidskriften ”Vi Skärgårdsbor” fyra gånger per år och har en fyllig webbplats, www.skargardarnasriksforbund.se.

Jörgen Bengtson