Båttoatömning i Söderhamn

Från och med 2015 är det förbjudet att tömma båttoaletter i havet, sjöar och andra vattendrag. Allt för få ställen i land tar dock emot båtlatrinavfall. Söderhamns motorsällskap (SMS) har en av få sugtömningsanläggningar på Hälsingekusten.

SMS fick ett så kallat Lova-bidrag för att installera en latrintömningsanläggning. Pengarna räckte inte till hela investeringen, men SMS sköt till lite egna pengar. Pumpen är kopplad till det kommunala avloppsnätet; därför behövs ingen septiktank som ska tömmas.

– En standardförbättring för hamnen, kommenterar kassör Hans Fryklund för Söderhamns-Kuriren (9/8 2014).

Motsvarande anläggning är också på gång i Skärså, Norrala. Kommunstyrelsen beslutade förra veckan att anslå 175 000 kronor till köp av latrintömningsanläggning och båttvätt.

Sedan tidigare finns en latrintömningsanläggning i Sandarne båtklubb.

Jörgen Bengtson