Hur giftig är kustfisken?

Hur giftig är Norrlandskustens fisk?

Hittills har Livsmedelsverket och fiskarnas organisationer gett olika svar. Nu ska en bred studie försöka hitta sanningen.

En ny undersökning ska avgöra hur farligt eller ofarligt det är att äta lax, sik, strömming och annan fet fisk fångad på Hälsinge- och övriga Norrlandskusten. Undersökningen ska framför allt undersöka hur mycket dioxin, PCB och andra miljögifter, som fisken innehåller.

Den nya undersökningen sker på fiskarnas initiativ i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet, Livsmedelsverket, Jordbruksverket samt Hav- och vattenmyndigheten.

– Vi hoppas att alla, oavsett vad resultatet blir, ska kunna acceptera de nya resultaten, säger Ivar Sundvisson, som företräder fiskarna i Västernorrland, till Radio Västernorrland.

Projektledaren Magnus Karlsson, IVL Svenska miljöinstitutet, hoppas att när så många aktörer finns med i projektet, så ska den minska en stor del av den tidigare misstron.

För Norrlandsfisket kan den nya undersökningen få stor betydelse.

– Visar det sig att gifthalterna ligger under gränsvärdet kan nuvarande exportförbud hävas, säger Ivar Sundvisson.

Projektet ska också studera frågor som hur, när och var fisket kan bedrivas för bästa folkhälsoresultat. Det ska också undersöka hur fisken på bästa sätt ska tas om hand vid tillagning för att minska giftupptaget.

Jörgen Bengtson