Livboj och skylt i Oxsand

Den 28 juli 2014 var en flera personer när att drunkna i Oxsand, Gnarp. Nu finns både varningsskylt och livboj på plats, tack vare Sundsvalls Tidning och försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

”Badande – se upp! Starka strömma kan förekomma”, säger skylten som står på plats vid den lockande sandstranden med farligt hav utanför. I kanten av stranden finns stora stenar i havet, där det lätt bildas starka strömmar.

– Det är när det blåser hårt och vågorna slår rak mot stenarna, som det kan bildas virvlar. Dessa gröper ur sanden, gropar bildas och vattnet snurrar och det blir strömt och ett slags baksug. Mitt ut från stranden brukar det inte vara någon fara, men längre ut och just vid stenarna gäller det att se upp, säger Stefan Haldin till Sundsvalls Tidning på nätet (10/8 2014).

Markägaren SCA var inte intresserad av att sätta upp skylt eller boj, men var positiv till att andra agerade.

– OK från vår sida. Vi har aldrig haft något emot att det sätts upp skyltar eller annat. Men vi kan inte ta på oss ansvaret för säkerheten på varenda strand som är vår längs kusten, säger SCA:s representant till ST.

Måndagen den 28 juli blev en omtumlande dag för Joakim Johansson, Sundsvall. Inom loppet av några timmar räddade han totalt sju personer från havets vågor vid Oxsand, först dottern och hennes kamrat, sedan en man och två kvinnor som försökte hjälpa två flickor, som var i vågornas våld. Joakim Johansson fick hjälp av två kamrater, som tillsammans räddade de fem personerna.

Jörgen Bengtson