Cykelfokus på öar

Cyklar anpassade till öars behov, stod i fokus när Skärgårdarnas riksförbund (SRF) hade årsstämma 22–23 mars på STF Horsvik vandrarhem utanför Nyköping.

Cykelinslaget stod Jakob Hammarbäck för. På lördagen presenterade han cyklar särskilt utformade och modifierade för transporter, som han ser som mycket användbara på öar och i andra miljöer där det inte finns asfalterade bilvägar. De flesta cyklar han presenterade är också eldrivna, men det är inget hinder att koppla ifrån eldriften.

Efter andra föredrag om utveckling på bygg- och tekniksidan och presentation av Studsviksanläggningen, som vandrarhemmet tidigare var en del av, gick stämman till val av ny styrelse.

SRF-stämman valde om styrelsen med ordförande Bengt Almkvist, Sankt Anna, och vice ordförande Camilla Strandman, Nämdö, i ledningen.

Efter årsmötet arbetade deltagarna i tematiska arbetsgrupper, som finns inom föreningen, som miljö och energi, skärgårdsskolor och skärgårdsbönder. De lokala medlemsorganisationerna presenterade vilka frågor de arbetar med på hemmaplan. I Gävleborg finns en medlemsorganisation, Söderhamns kust- och skärgårdsförening.

År 2010 hade SRF sin stämma i Långvindsbruk, med Kungsgården Långvind som stod för boende, mat och konferensanläggning.

SRF arbetar för en åretruntlevande kust- och skärgårdsbygd, driver gemensamma projekt för skärgårdens utveckling, stimulerar erfarenhetsutbyte mellan skärgårdsområden, påverkar politiska beslutsfattare och myndigheter i skärgårdsfrågor samt deltar i internationellt samarbete med andra ö-områden.

Föreningen ger ut tidskriften ”Vi Skärgårdsbor” fyra gånger per år och har en fyllig webbplats, www.skargardarnasriksforbund.se.

Jörgen Bengtson