Hudik får skärgårdsstugor?

Hudiksvalls kommun får övernattningsstugor i skärgården av samma modell som Söderhamn. Så ser åtminstone kommunens planer ut sedan kommunfullmäktige på sitt sammanträde 24 februari 2014 fastställde en plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

Hudiksvall har i dag bara en övernattningsstuga på en skärgårdsö, i Storhamn på Agön. Nu kan den få efterföljare på Innerstön och Tunaolmen.

Kommunens LIS-plan pekar ut tre områden på Innerstön och två områden på Tunaolmen som tilltänkta områden för övernattningsstugor. Områdena på Innerstön är Fläskvik på östra sidan, Laxviken i sydost och Bakspån på öns östra sida. På Tunaholmen är områdena Klubbviken längst i norr och Pråmviken på västra sidan.

För respektive ö skriver kommunen i LIS-planen:

– På ön är tanken att enstaka övernattningsstugor sätts upp för uthyrning. Idén är densamma som används på flera större öar i Söderhamns skärgård, skriver kommunen.

I kommunfullmäktige blev det debatt om planen. Göte Boman (MP) uttryckte oro för vad stugorna skulle kunna innebära i negativ miljöpåverkan. Jörgen Bengtson (C) pläderade starkt för övernattningsstugor i Hudiksvalls skärgård av samma modell som i Söderhamn och såg inget miljöproblem med enstaka övernattningsstugor.

Förutom dessa två öar, vill kommunen också öppna för bostäder, fritidshus och stugor eller motsvarande vid havet på fastlandet. LIS-planen pekar här ut områden i Stensö, Storsand, Hölick och Lingarölandet, samtliga i Rogsta, Halsne och Skålbo i Hälsingtuna, Fäskär-Urö, Saltvik och Malmudden i Saltvik samt Borka, Essvik, Finnicka och Långvindsfjärden i Enånger.

I LIS-planen uttalar sig kommunen försiktigt också om regelbunden båttrafik i skärgården.

– Övernattningsstugorna skulle kunna utgöra en grund för mer regelbunden skärgårdstrafik längs kusten, skriver kommunen i planen.

Söderhamn har sedan några år tio skärgårdsstugor och ett vandrarhem, fördelade på öarna Rönnskär, Enskär, Klacksörarna och Storjungfrun. Stugorna är cirka 30 kvadratmeter vardera och består av en liten köksdel och ett stort allrum. Det finns två våningssängar och två utdragssängar per stuga, alltså sex bäddar per stuga. Vandrarhemmet på Rönnskär har sju rum och sexton bäddar.

Öarna går att nå med kommunens egen passagerarbåt och taxibåtar. Utöver det har Söderhamn också turbåten m/s Moa.

Jörgen Bengtson